Website, voorwaarden online winkel en privacybeleid

Definitie van termen

 • De online winkel, hierna in de regels aangeduid als de ‘winkel’ of de ‘website’ of de ‘website’ – de website die beschikbaar is op www.aardbeiplanten.eu en andere websites van TOP-PLANT-bedrijven waar de klant goederen kan kopen van de verkoper.​
  Verkoper – TOP – PLANT Woroch, adres: F. Krygiera 1, 71-001 Szczecin, REGON 220815312, NIP 5850203086, EU VAT PL5850203086, telefoonnummer (+48) 666 816 085, het bericht kan worden verzonden via het contactformulier op het tabblad “Contact”
  Klant – een natuurlijke persoon die minstens 13 jaar oud is, en als deze persoon niet 18 jaar oud is, om zich in de winkel te registreren en een verkoopcontract te sluiten, is de toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger vereist, tenzij hij over alle mogelijkheden voor juridische transacties, een organisatorische eenheid die geen juridische entiteit is, waarvan de specifieke bepalingen rechtspersoonlijkheid verlenen, en die een bestelling plaatst of voornemens is te plaatsen of gebruik maakt van andere online winkeldiensten (waaronder een consument zoals gedefinieerd in artikel 221 van de Wet). 23 april 1964 Burgerlijk Wetboek, vol. Y. 2014, punt 121 van het Legal Journal, zoals gewijzigd).
  Partij / partijen – de partijen bij het verkoopcontract gesloten via de winkel, dwz de klant en de verkoper die de goederen kopen.
  Verkoopcontract – een contract voor de verkoop van goederen die in de winkel worden aangeboden, gesloten nadat de winkel de bestelling van de klant heeft geaccepteerd.
  Goederen – Verplaatsbare artikelen in de winkel die onder een verkoopcontract vallen.
  Prijs – De prijs van de goederen die op de website van de winkel wordt weergegeven, wordt aangegeven in Poolse zloty, inclusief de belasting op goederen en diensten (btw).
  Registratieformulier – een service die beschikbaar is op de website van de winkel en waarmee de klant, door zijn persoonlijke gegevens in te voeren, een gebruikersaccount aanmaakt, waarmee hij de goederen in de winkel kan kopen en de betalings- en bestelstatus kan controleren.
  Bestelformulier – een service die beschikbaar is op de website van de winkel en waarmee de klant de goederen in de winkel kan kopen.
  Plaats van uitvoering van de overeenkomst – de plaats van levering van de via de winkel gekochte goederen is bij uitzondering het grondgebied van de Republiek Polen – de andere partij, met voorafgaande toestemming van de verkoper.
  Algemene voorwaarden – deze algemene voorwaarden voor online winkels, die de regels specificeren van verkoopovereenkomsten die tussen de partijen worden gesloten door middel van communicatie op afstand, en de regels voor het gebruik van de winkel door klanten.
  Wet – dienovereenkomstig de bepalingen van het burgerlijk wetboek van 1964. 23 april (artikel 380 van de wet van 2016, zoals gewijzigd), 30 mei 2014 De wet op consumentenrechten (artikel 827 van het wetboek van 2014, zoals gewijzigd)) en augustus 29 Wet op de bescherming van persoonsgegevens (wet van 2016, artikel 922) en 16 juli wet op telecommunicatie (wetblad 2016, item 1489).
  Consument – een consument is een natuurlijke persoon die een rechtmatige transactie verricht met een ondernemer die niet rechtstreeks verband houdt met zijn bedrijf of beroepsactiviteit (artikel 221 van het Burgerlijk Wetboek).
  Overeenkomst op afstand – een overeenkomst die met een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, zonder fysieke deelname van de partijen, met gebruikmaking van een of meer middelen voor communicatie op afstand (inclusief) voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst (artikel 2 van de wet). over consumentenrechten).​
  Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst – overeenkomst met de consument:
  tegelijkertijd met de fysieke aanwezigheid van partijen op een andere plaats dan het bedrijfspand van een bepaalde ondernemer,
  aanvaarding van het aanbod van de consument in de onder a) bedoelde omstandigheden. en
  bij de vestiging van de individuele ondernemer of door middel van communicatie op afstand direct nadat het individuele en persoonlijke contact met de consument heeft plaatsgevonden op een andere plaats dan die van de ondernemer in kwestie, met gelijktijdige fysieke aanwezigheid van partijen,
  tijdens een door een ondernemer georganiseerde reis die tot doel of tot gevolg heeft het promoten of sluiten van overeenkomsten met consumenten; (Sectie 2 van de Consumer Rights Act).

Algemene bepalingen

De online winkel www.aardbeiplanten.eu wordt beheerd door de verkoper, via welke de goederen die in zijn aanbieding zijn opgenomen, online worden verkocht.
De informatie op de website over de goederen en hun prijzen heeft alleen betrekking op de online winkel www.aardbeiplanten.eu.
De winkel is 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend. Om deze reden kan het voorkomen dat de door de Klant bestelde Goederen op die dag al verkocht zijn. De winkel informeert over de situatie en neemt contact op met de klant over de gedeeltelijke uitvoering van de bestelling of de annulering ervan op verzoek van de klant.
De voorwaarde voor het gebruik van de diensten van de winkel is het lezen en accepteren van deze voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord met de inhoud van de voorwaarden.
De Klant dient alle bepalingen van het Reglement na te leven.
De regels bepalen de basisregels voor het sluiten van verkoopcontracten tussen de verkoper en de klant met behulp van communicatiemiddelen op afstand en de rechten en plichten van de klant en de verkoper.
De regels zijn gratis beschikbaar op de website van de winkel en zijn bedoeld voor alle klanten van de winkel.
De verkoper behoudt zich het recht voor om deze regels op elk moment te wijzigen zonder opgaaf van reden. De klant is verantwoordelijk voor het beoordelen van de aangebrachte wijzigingen. Het gebruik van de gewijzigde regels door deze in de Store te publiceren, staat gelijk aan de instemming van de Klant met deze wijzigingen.
Klanten kunnen goederen in de winkel kopen, ongeacht of ze zich hebben geregistreerd via het registratieformulier en het invullen en het aanmaken van een profiel.

De belangrijkste voorwaarde voor het plaatsen van een effectieve bestelling is dat de klant nauwkeurige en waarheidsgetrouwe adresgegevens verstrekt in het registratieformulier, evenals een telefoonnummer of e-mailadres waarop contact met de klant kan worden opgenomen via de website van de winkel.

De winkel behoudt zich het recht voor om fouten te maken op de website van de online winkel om technische redenen, evenals om redenen buiten de controle van de verkoper, en het recht om de verkoop van goederen aan de klant te weigeren of te beperken zonder opgaaf van redenen.

VOORWAARDEN VOOR HET SLUITEN VAN DE VERKOOPOVEREENKOMST EN HET PLAATSEN VAN BESTELLINGEN

De sluiting van de koop- en verkoopovereenkomst tussen de klant en de verkoper vindt plaats nadat de klant de bestelling heeft geplaatst via het bestelformulier op de website van de winkel www.aardbeiplanten.eu, evenals telefonisch.
De bestelling wordt verwerkt op voorwaarde dat het product kan worden gekocht in het magazijn van de winkel. Als sommige van de goederen waarop de bestelling betrekking heeft niet beschikbaar zijn, wordt de Klant telefonisch of per e-mail over de status van de bestelling geïnformeerd en beslist over de wijze van uitvoering (gedeeltelijke uitvoering, verlenging van de wachttijd, annulering van de bestelling). hele bestelling).
Voordat de bestelling wordt verzonden, heeft de klant de mogelijkheid om alle gegevens (bijv. Klantgegevens, betalingsmethoden, evenals het bereik en de hoeveelheid van de bestelling) te controleren en eventueel te wijzigen in het stadium van verzending.
Het contract voor de verkoop van de Goederen die in de winkel worden aangeboden, komt tot stand nadat de winkel de bestelling van de Klant heeft geaccepteerd met behulp van het Bestelformulier, een geldige bestelling, wat betekent dat het contract op dat moment in werking treedt.
Alle informatie op de website van de winkel met betrekking tot de goederen, inclusief prijzen, is geen aanbod in de zin van art. Artikel 66 van het burgerlijk wetboek, maar de uitnodiging om een ​​contract te sluiten op grond van artikel 66 van de CPC. Artikel 71 van het Burgerlijk Wetboek.
De winkel www.aardbeiplanten.eu verkoopt online goederen 24 uur per dag, 7 dagen per week, en bestellingen die op vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen worden geplaatst, worden niet eerder dan de volgende werkdag verwerkt.

 1. GOEDKEURING VAN HET CONTRACT

  Na het plaatsen van de bestelling bevestigt de Winkel onmiddellijk de ontvangst en aanvaardt tegelijkertijd de bestelling voor uitvoering. Bevestiging van ontvangst van de bestelling en de aanvaarding ervan wordt uitgevoerd door de klant een e-mail te sturen naar het e-mailadres van de klant dat is opgegeven op het moment van de bestelling. De e-mail bevat de verklaringen van de verkoper over de ontvangst van de bestelling en de aanvaarding voor uitvoering, evenals de bevestiging van het sluiten van het verkoopcontract. Na ontvangst van de bovenstaande e-mail Per brief gaan de partijen een verkoopcontract aan.
  De orderbevestiging bevat in het bijzonder: essentiële gegevens over de door de Klant geplaatste bestelling, waaronder de identificatiegegevens van de Winkel, het adres waarop de Klant klachten kan indienen, de leveringsprijs, de wijze en datum van betaling, de wijze en datum van levering van de Goederen.
  Een bestelling van een klant die niet reageert op de vraag van de winkel over de geplaatste bestelling per e-mail of niet reageert op het telefoonnummer dat hij heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling gedurende een periode van 3 dagen, wordt als ongeldig beschouwd en verwijderd uit de besteldatabase. .
  De afgesloten, beveiligde en afgesloten inhoud van de koopovereenkomst wordt aan de Klant overhandigd door dit Reglement op de website van de winkel in te dienen en een e-mail te sturen. Brief aan de klant. De inhoud van het verkoopcontract wordt bovendien geregistreerd en beveiligd in het IT-systeem van de Store.
  De gegevens die door de klant worden verstrekt als onderdeel van de bestelling, worden opgeslagen en verwerkt in de winkel in overeenstemming met de wet op de bescherming van persoonsgegevens (wetgevend blad 2016, item 922).
  De verstrekte persoonlijke gegevens worden vrijwillig door de klant verstrekt en toestemming is vereist om de bestelling door de winkel te laten verwerken om de bestelling te voltooien. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van valse gegevens.
  Het indienen van persoonlijke gegevens vereist in het bestelformulier of het registratieformulier betekent toestemming voor de verkoper om de persoonlijke gegevens van de klant te verwerken om de koop- en verkoopovereenkomst na te komen, evenals voor wettelijk gerechtvaardigde doeleinden van de gegevensbeheerder in overeenstemming met art. 23 sec. 1 punt 5 sec. Artikel 4 van de wet op de bescherming van persoonsgegevens.
  De verkoper is de beheerder van de persoonlijke database van de klanten van de winkel. De Beheerder kan, door middel van een schriftelijke overeenkomst, een andere entiteit opdracht geven om de persoonlijke gegevens van de Gebruiker te verwerken om de door de Beheerder geleverde diensten te verlenen. De gegevensbeheerder draagt ​​de persoonlijke gegevens van klanten niet in artistieke zin over aan andere ontvangers. 7 Punt 6 van de wet op de bescherming van persoonsgegevens. Elke klant die in de winkel is geregistreerd, heeft recht op toegang tot de door hem verstrekte informatie, namelijk persoonsgegevens in de zin van art. Artikel 6 en door ze te wijzigen, heeft hij bovendien het recht om de verwerking van de door hem verstrekte informatie te controleren door persoonsgegevens te vormen in overeenstemming met de hierboven uiteengezette principes. De wet omvat met name het recht om een ​​met redenen omkleed bezwaar in te dienen tegen de verwerking van gegevens en om de toestemming voor de verwerking van gegevens voor marketingdoeleinden in te trekken.
  De klant kan vrijwillig akkoord gaan om commerciële informatie van de verkoper te ontvangen op het e-mailadres of telefoonnummer dat door de verkoper is opgegeven. Deze toestemming heeft ook betrekking op het gebruik van geautomatiseerde oproepsystemen voor directmarketingdoeleinden, zoals bepaald in artikel 2. 172 sec. 2004 16 juli Artikel 1 van de Telecommunicatiewet (Wetblad 2016, artikel 1489).

 1. PRIJS VAN GOEDEREN

  Alle prijzen van de goederen die op de website van de winkel worden gepubliceerd, zijn inclusief btw. Als de klant is geregistreerd voor btw in de Europese Unie, kan de verkoper een factuur met een btw-nultarief uitschrijven.
  De prijs vermeld naast de Goederen bevat geen informatie over de leveringskosten, waarvan de Klant op de hoogte wordt gebracht in overeenstemming met de bepalingen van §3.

  De Winkel behoudt zich het recht voor om de prijzen van de Goederen zonder opgaaf van reden te wijzigen, reclamecampagnes en verkopen uit te voeren en te annuleren of wijzigingen aan te brengen. Het bovenstaande recht heeft geen invloed op de prijzen van de goederen in bestellingen die zijn geplaatst vóór de ingangsdatum van de prijswijziging, advertentiecampagnes of verkoopvoorwaarden.
  Promoties, kortingen en kortingen mogen niet worden gecombineerd, tenzij anders overeengekomen of gespecificeerd in de Advertentieregels.
  Een beperkte hoeveelheid van de Goederen is bedoeld voor verkoop, inclusief promotionele verkopen en verkopen, en de bestelling wordt verwerkt op de manier waarop de Winkel de geaccepteerde en bevestigde bestellingen voor deze Goederen ontvangt totdat de voorraad van deze vorm van verkoop uitgeput is.
  Informatie over de prijs op de website is verplicht vanaf het moment dat de klant de e-mail ontvangt. Een brief waarin wordt bevestigd dat de winkel de bestelling heeft geaccepteerd. Deze prijs zal niet veranderen, ongeacht prijsveranderingen in de winkel die kunnen optreden voor individuele artikelen.

  Product

  De winkel publiceert alle informatie over de essentiële kenmerken van de goederen, inclusief de prijs, op de website van de winkel www.aardbeiplanten.eu, naast de productbeschrijving.
  Als de Goederen niet beschikbaar zijn (gebruikt of anderszins), zal de Store relevante informatie hierover publiceren op de website van de Store of wordt het product verwijderd van de website van de Store.
  In het geval dat de winkel, na de bestelling van de klant te hebben aanvaard, informatie heeft verstrekt over de onbeschikbaarheid van de goederen of om andere redenen deze bestelling niet kon uitvoeren, heeft hij het recht om de koop- en verkoopovereenkomst binnen 7 dagen na de datum van de bestelling te herroepen. datum van sluiting. In een dergelijke situatie, als de klant voor de goederen heeft betaald, zal de winkel de klant de prijs die voor de goederen is betaald onmiddellijk, maar niet later dan 10 dagen na de annulering van het winkelcontract aan de klant retourneren. De winkel zal het geld terugbetalen via dezelfde betaalmethode die door de klant is gekozen en gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere terugbetalingsmethode.
  in het geval bedoeld in 3 De klant heeft ook de mogelijkheid om te beslissen om de uitvoeringstermijn van de bestelling te verlengen vanwege het wachten op de ontbrekende goederen, de ontbrekende goederen te vervangen door andere of de volledige bestelling te annuleren.
  De winkel behoudt zich het recht voor om de goederen te wijzigen, om nieuwe goederen te leveren in het aanbod van de winkel. Deze rechten hebben geen invloed op een bestelling die al is geplaatst en geaccepteerd.
  De winkel verwacht dat het uiterlijk van de gepresenteerde en getoonde Goederen enigszins kan afwijken van de werkelijkheid. De verstrekte productfoto’s zijn alleen ter informatie.

 1. Leverdata en methode

  Bestellingen worden onmiddellijk en continu verwerkt, behalve op donderdag, vrijdag en feestdagen. Donderdagen en vrijdagen zijn niet inbegrepen in de verzenddagen vanwege de aard van de verkochte producten (verzending van de goederen op vrijdag zou de goederen achterlaten in het magazijn van de vervoerder, wat de kwaliteit van de verzonden producten aanzienlijk zou beïnvloeden).
  De vervoerder is verantwoordelijk voor de tijdige levering van zendingen. De winkel heeft geen invloed op en is niet verantwoordelijk voor vertragingen of niet-levering van goederen en verliezen opgelopen door vervoerders, evenals vertragingen in de levering veroorzaakt door een onjuist of onnauwkeurig adres dat door de klant is opgegeven. Elke keer stelt de winkel alles in het werk om gebruik te maken van de diensten van betrouwbare en geverifieerde bedrijven.
  Bij beschadiging van de zending dient de Klant een klachtenrapport op te stellen, dat hij op verzoek van de vervoerder zal ontvangen. Dit is een voorwaarde voor het afhandelen van een klacht over de fout van de vervoerder. Ook is het aan te raden om, indien mogelijk, een foto te maken van de beschadigde zending.
  Zendingen worden van maandag tot en met dinsdag naar de klant verzonden om te voorkomen dat de fabriek stilstaat in het magazijn van de vervoerder (weekend).
  Datum van levering aan de klant tot 2 werkdagen, behalve op feestdagen en dagen die niet zijn opgenomen in § 6 punt 5, tenzij de winkel een kortere periode heeft gespecificeerd in de beschrijving van de goederen of bij het plaatsen van de bestelling.
  De leveringstermijn van de goederen is afhankelijk van de door de Klant gekozen betalingswijze en wordt als volgt berekend:
  via overschrijving, elektronische betaling of creditcard – vanaf de dag van creditering van de bankrekening of zichtrekening van de verkoper,
  voor levering onder rembours van goederen – vanaf de datum van het verkoopcontract.
  In geval van persoonlijke afhaling: De datum van voorbereiding van de goederen voor afhaling bij de klant is 1 werkdag of een kortere door de winkel aangegeven periode. De Klant wordt bovendien geïnformeerd over de gereedheid van de Goederen om in de winkel te worden afgehaald door het sturen van de relevante e-mail. Een brief naar het e-mailadres van de klant dat is opgegeven tijdens het boeken, of telefonisch.
  Het is belangrijk dat de klant de staat van het pakket controleert bij het ophalen bij de goederen. In geval van beschadiging of knoeien met de verpakking, dient de koerier aanwezig te zijn, dient er een melding van schade opgemaakt te worden en dient deze bij eventuele klachten onmiddellijk naar de Verkoper te worden gestuurd.
  Alle bestellingen worden door de winkel verwerkt in de volgorde waarin ze zijn ontvangen, totdat de voorraad op is.
  Een aankoopbewijs (btw-factuur of fiscaal ontvangstbewijs) wordt bij elke zending met het product gevoegd. Als de contractpartij een btw-betaler is en een factuur wil ontvangen, moet hij de verkoper relevante informatie hierover sturen, de juiste optie op het formulier selecteren en de nodige details verstrekken.
  Verzending en voorbereiding van de bestelling beginnen meestal op de eerste dag van maart (1 maart), maar het hangt af van het weer en de komst van de lente.

VORMEN VAN BETALING EN LEVERINGSKOSTEN

Nadat de klant de aanbiedingsbevestiging per e-mail heeft ontvangen. Per post begint het verwerkingsproces van de bestelling in de winkel.
Totdat de klant het volledige verschuldigde bedrag voor de bestelde goederen heeft betaald, blijven deze eigendom van de winkel.
De winkel biedt en biedt de klant de volgende betaalmethoden:

Betaling via overschrijving
contante betaling door persoonlijke opname,
betaling via PayU en Przelewy24, Paypal,
Betaling contant door de vervoerder op het moment van levering. The Store behoudt zich het recht voor om in een specifiek geval een specifieke betaalmethode te wijzigen vanwege technische problemen bij de implementatie van een bepaalde betaalmethode.
Indien de Klant kiest voor de betalingswijze in de vorm van vooruitbetaling via overschrijving, wordt de betaling voor de bestelde Goederen vooraf in rekening gebracht, wat betekent dat de bestelde Goederen verzonden worden na ontvangst van betaling. Als de betaling niet binnen 7 dagen na verzending van de orderbevestiging op de bankrekening van de verkoper is ontvangen, wordt de bestelling geannuleerd. Betalingen via bankoverschrijving mogen alleen worden gedaan op de bankrekening van de verkoper

De naam van de overboeking moet het ordernummer bevatten dat is ontvangen bij het bevestigen van de transactie.

Bij betaling via PayU wordt de betaling van de Goederen vooraf in rekening gebracht, wat betekent dat de bestelde Goederen worden verzonden na ontvangst van betaling. Als de betaling niet binnen 7 dagen na verzending van de orderbevestiging op de bankrekening van de verkoper is ontvangen, wordt de bestelling geannuleerd.
De bezorgkosten worden betaald door de klant (dwz kosten voor transport, levering en postdiensten) en worden toegevoegd aan de waarde van de bestelling van de klant. De bezorgprijs wordt elke keer voordat de bestelling wordt geplaatst, aan de klant aangegeven. Het bedrag van de kosten hangt af van de door de klant gekozen leveringsmethode en betalingsmethode – als de optie “Contant” is geselecteerd, moet PLN 5,00 worden toegevoegd aan het leveringsbedrag.
Bij het plaatsen van een bestelling accepteert de klant de leveringskosten die in de regels zijn gespecificeerd, inclusief gevallen waarin de klant de wil uitdrukt om gebonden te zijn aan het verkoopcontract.
Het persoonlijk ophalen van de Goederen bij de Klant is kosteloos. Persoonlijke ophaling mogelijk op: F. Krygiera straat 1, 71-001, Szczecin, Polen

 • HERROEPINGSRECHT VAN HET CONTRACT

  In overeenstemming met de 30 mei 2014 Volgens de bepalingen van de wet op de consumentenrechten (artikel 827 van de wet van 2014) heeft de consument binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de bestelde goederen het recht om de overeenkomst op afstand te annuleren en de Goederen retourneren zonder opgave van redenen en zonder kosten te maken, in overeenstemming met art. 33, art. Artikel 34, lid 2, en artikel 35 van de wet op de consumentenrechten. Het in dit lid bedoelde herroepingsrecht is alleen van toepassing op verkopen aan consumenten, en dus alleen op verkoopovereenkomsten die op afstand met de consument worden gesloten in overeenstemming met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.
  De klant kan het herroepingsrecht uitoefenen door een schriftelijke verklaring van herroeping te sturen naar het volgende adres: “TOP – PLANT Gospodarstwo Ogrodnicze Krzysztof Woroch”, ul. F. Krygiera 1, 71 – 001 Szczecin, Polen. De klant heeft het recht om de verkoopovereenkomst te herroepen, ook met behulp van het voorbeeld van herroeping uit de overeenkomst in bijlage 2 van de wet op de consumentenrechten.
  De herroepingstermijn van veertien dagen wordt berekend vanaf de datum waarop de Klant de Goederen heeft ontvangen of waarop de Goederen zijn ontvangen door andere derden dan de door de Klant opgegeven vervoerder. In het geval van een bestelling die een groot aantal goederen bevat, die afzonderlijk, in partijen of delen worden geleverd binnen 14 (veertien) dagen vanaf de datum van aankoop van de laatste goederen, partij of een deel daarvan. Om aan deze voorwaarde te voldoen, is het voldoende om de verkoper informatie te sturen over de uitoefening van het recht van de klant om de overeenkomst te herroepen vóór de herroepingstermijn.
  De klant is verplicht om de goederen terug te sturen naar de winkel op het volgende adres, behalve voor de verzending vermeld in punt 2: TOP – PLANT Gospodarstwo Ogrodnicze Krzysztof Woroch, ul. F. Krygiera 1, 71 – 001 Szczecin, Polen, maar niet later dan 14 dagen vanaf de datum waarop de klant zich terugtrekt uit het contract voor de verkoop van goederen. Om de deadline te halen, is het voldoende om de goederen vóór de deadline te retourneren.
  Bij beëindiging van het op afstand gesloten contract voor de verkoop van Goederen, wordt het contract als ongeldig beschouwd en zal de Klant de door de Klant gedane betalingen terugbetaald krijgen zonder leveringskosten (met uitzondering van bijkomende kosten die voortvloeien uit de door de Klant gekozen leveringsmethode, met uitzondering van de goedkoopste aangeboden standaardmethode). verkoper). Wat door de partijen is ingediend, wordt ongewijzigd geretourneerd.
  Het wederzijds voordeel moet onmiddellijk worden terugbetaald, uiterlijk binnen veertien (14) dagen vanaf de datum van ontvangst door de verkoper van de verklaring van herroeping van de consument. De winkel zal de prijs terugbetalen via dezelfde betaalmethode die door de klant is gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere terugbetalingsmethode.
  De winkel mag de betaling die van de klant is ontvangen, inhouden totdat het product is geretourneerd of de klant zal een bewijs van retourzending overleggen, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.
  De Klant is verantwoordelijk voor de waardevermindering van de Goederen als gevolg van het gebruik van de Goederen op een manier die verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en functionaliteit van de Goederen te bepalen. De winkel behoudt zich het recht voor – bij teruggave van dergelijke goederen, de mogelijkheid om een ​​overeenkomstige verlaging van de prijs van de goederen te eisen, rekening houdend met de teruggave aan de klant.
  Alle vragen met betrekking tot de uitvoering van het recht om uit de koopovereenkomst van goederen te herroepen, moeten rechtstreeks worden ingediend bij info@aardbeiplanten.eu.
  Goederen die door de klant worden geretourneerd, moeten op de juiste manier worden verpakt, zodat er tijdens het transport geen schade wordt veroorzaakt, indien mogelijk moeten de goederen in de originele verpakking worden verpakt. De goederen moeten worden teruggestuurd met alle apparatuur en accessoires, evenals documenten die zijn uitgegeven op het moment van verkoop en, indien mogelijk, met bewijs van verkoop (fiscaal ontvangstbewijs of factuur) naar het adres van de verkoper “TOP – PLANT Gospodarstwo Ogrodnicze Krzysztof Woroch”, ul. F. Krygiera 1, 71 – 001 Szczecin, Polen.
  De directe kosten voor het terugzenden van de Goederen, dwz de kosten voor het verpakken en retourneren van de goederen in verband met de herroeping van het contract, zijn altijd voor rekening van de Klant.
  De koper heeft niet het recht om zich terug te trekken uit de goederenovereenkomst voor overeenkomsten die betrekking hebben op:
  een artikel dat snel bederft of een korte houdbaarheid heeft (bv. zaailingen van levende planten die onmiddellijk na ontvangst van het perceel moeten worden geplant) (artikel 827 van de wet van 24 juni 2014, artikel 38 (4));
  een artikel geleverd in een verzegelde verpakking die na opening van de verpakking om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kan worden geopend, indien de verpakking na levering is geopend;
  objecten die door hun aard onlosmakelijk verbonden zijn met andere zaken na levering (bijvoorbeeld levende plantzaailingen die onmiddellijk na levering moeten worden geplant, dwz Y. onlosmakelijk verbonden met de grond) (Wet van 24 juni 2014, artikel 827, artikel 38 (6));
  en andere zaken die verband houden met wettelijke regelgeving.

  GEBREKEN AAN GOEDEREN, AANSPRAKELIJKHEID VAN GARANTIE

  Alle producten die in de winkel worden aangeboden, zijn nieuw, zonder fysieke en juridische gebreken en legaal op de Poolse markt gebracht.
  De verkoper moet de goederen zonder gebreken aan de klant leveren.
  Onder de garantie is de verkoper aansprakelijk jegens de klant voor fysieke of juridische gebreken van de goederen die door die klant zijn gekocht, voor zover gespecificeerd in 2014. 30 mei In de bepalingen van de wet op consumentenrechten en het burgerlijk wetboek.
  Voor alle duidelijkheid: geen van de bepalingen van deze Regels beperkt de rechten van de Klant onder de bepalingen van de wetten die van kracht zijn op het grondgebied van de Republiek Polen. In het geval van dergelijke bepalingen zijn de bepalingen van de wetten die van kracht zijn op het grondgebied van de Republiek Polen, met name het burgerlijk wetboek en de wet inzake consumentenrechten, van toepassing.
  In geval van een gebrek aan de Goederen heeft de Klant het recht om gebruik te maken van zijn garantie in overeenstemming met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, bijvoorbeeld door het indienen van een klacht.
  De grond van de klacht kan onder meer zijn levering van het bestelde product, onjuiste uitvoering van de bestelling of levering van de verkeerde hoeveelheid goederen.
  Met het recht om een ​​klacht in te dienen, kunt u het KLACHTFORMULIER op de website invullen of een klacht schrijven en deze samen met de geadverteerde Goederen retourneren en, indien mogelijk, een aankoopbewijs overleggen (ontvangstbewijs of factuur aan: TOP – PLANT Gospodarstwo Ogrodnicze Krzysztof Woroch, 1 F. Krygiera Street, 71 – 001 Szczecin, Polen). In het klachtenformulier geeft de Klant onder meer uw verwachtingen aan met betrekking tot de wijze van nakoming van de verplichtingen van de Verkoper (volgens artikel 560 BW).
  De verkoper behoudt zich het recht voor om een ​​klachttermijn van 14 dagen (veertien werkdagen) te hanteren vanaf het moment van ontvangst van de goederen van de klant en verbindt zich ertoe de klant te informeren over de genomen maatregelen.
  Te koop niet aan de consument, met uitzondering van de artikelen 556-576 van het Burgerlijk Wetboek.
  Overtredingen of afwijkingen met betrekking tot de bestelling moeten binnen 2 dagen na ontvangst van de zending met de goederen worden gemeld.
  De garantie en het herroepingsrecht zijn niet van toepassing als het Product is aangetast door mechanische schade van externe oorsprong. Voordat u het pakket bij de koerier ophaalt, moet u daarom altijd controleren of de verpakking niet is beschadigd tijdens het transport. Let vooral op de staat van de banden of zegels die aan de verpakking zijn bevestigd. Als de verpakking is beschadigd of de zegels (tapes) zijn verbroken, accepteer de verpakking dan niet en maak een schaderapport op voor de koerier en neem zo snel mogelijk contact op met de verkoper om de kwestie te verduidelijken. Inspectie van het pakket bij aflevering is een eerste vereiste om eventuele claims van klanten voor schade of diefstal tijdens transport in overweging te nemen.

  SLOTBEPALINGEN

  Erkenning van individuele bepalingen van deze bepalingen als ongeldig of ondoeltreffend in overeenstemming met de wettelijk vastgestelde procedure, heeft geen invloed op de geldigheid of effectiviteit van de overige bepalingen. De ongeldige bepaling zal worden vervangen door de regel die het dichtst bij de doelstellingen van de ongeldige bepaling en al deze voorschriften aansluit.
  De verkoper is niet verantwoordelijk voor de mailservers die de e-mail van de klant afhandelen. E-mailberichten van de verkoper naar het door de klant opgegeven e-mailadres, blokkering van beheerders en e-mails verzonden door de verkoper. Verwijder en blokkeer berichten die door de gebruiker zijn geïnstalleerd. Klant.
  De verkoper is niet aansprakelijk voor transacties die worden uitgevoerd door onbevoegde derden die toegang hebben verkregen tot het account van de klant in de winkel als gevolg van het verlies of de openbaarmaking van de inlognaam of het wachtwoord in een dergelijk account door de klant.
  In geval van een geschil tussen de partijen heeft de Klant de mogelijkheid om buitengerechtelijke klachten- en verhaalprocedures toe te passen.
  De bepalingen van de Poolse wet, met name de handelingen waarnaar in de verordeningen wordt verwezen, zijn van toepassing op zaken die niet op de website van de winkel zijn geregeld.